• Stabiel en Vertrouwd

Tweets

Nieuwe nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht!. Deze kunt u hier lezen

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april hebben twee leden van het CDA een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

U kunt hier meer lezen.

De speerpunten in Ridderkerk

 1. 1
  Waarden en tradities
  1. Behoud van historische panden met zoveel mogelijk rendabel hergebruik.
  2. Samenwerking gemeente met politie, justitie en buurtpreventie voor verbetering van de veiligheid.
 2. 2
  Sterke samenleving
  1. Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum.
  2. Aanpak kleine winkelcentra en winkelstrips tegen verloedering.
  3. Meer veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bushaltes en carpoolplaatsen.
  4. Tegengaan van overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes of voertuigen (anders dan personenauto’s) in woonwijken.
  5. Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt.
  6. Betere verhouding in aanbod van soorten woningen. Meer starterwoningen (koop), koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Mogelijkheden voor Tiny Houses onderzoeken. 
 3. 3
  Gezin en familie
  1. De maatschappelijke stage van leerlingen op een hoger niveau tillen.
  2. Het Koningsplein aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld met ‘bedriegertjes’. 
 4. 4
  Zorg voor elkaar
  1. Het stimuleren en vinden van (nieuwe) vrijwilligers en een ‘passende aanmoediging’ vanuit de gemeente o.a. door uitdagen van pensioengerechtigden.
  2. Onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘psycholance’.
  3. Onderzoek naar dekking, bediening en 24/7 toegankelijkheid van AED-apparatuur.
 5. 5
  Eerlijke economie
  1. Nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk gasvrij en energieneutraal.
  2. Beperking geluidsoverlast door o.a. uitbreiding geluidsschermen langs rijkswegen.
  3. Schoon, heel en veilig openbaar gebied o.a. bij winkels.
  4. Onderzoek naar gratis WIFI in de openbare ruimte.
  5. Voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer dit wel gebeurt dient hergebruik en recycling voorop te staan.
  6. Het beleid voor de inzameling van afval dient gericht te zijn op het zo goed mogelijk faciliteren van de inwoners.
  7. De gemeente moet een  duurzaam en solide financieel beleid voeren. 

Voor een Ridderkerk dat we door willen geven!