• Stabiel en Vertrouwd

Tweets

@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
18 april 22:23
Vandaag afscheid genomen van een oprecht man en wethouder @h_dokter dank voor de jaren inzet voor Ridderkerk en pr… klik hier
@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
13 april 16:53
Een terugblik op verkiezingen en de campagne maar vooral het afscheid van onze kanjers Leen Kruithof en Els Berkhou… klik hier

Kiezers bedankt!

Wij zijn alle kiezers enorm dankbaar voor de stemmen en het vertrouwen voor de komende vier jaar! Wij zullen er alles aan doen om u en jou zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!

 

Overhandiging verkiezingsprogramma

De voorzitter van het bestuur van het CDA Kees Stolk heeft in de huiskamer van het gemeentehuis het
eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aan de lijsttrekker Ton Overheid overhandigd. Lees hier het volledige artikel en u kunt hier het verkiezingsprogramma downloaden.

De speerpunten in Ridderkerk

 1. 1
  Waarden en tradities
  1. Behoud van historische panden met zoveel mogelijk rendabel hergebruik.
  2. Samenwerking gemeente met politie, justitie en buurtpreventie voor verbetering van de veiligheid.
 2. 2
  Sterke samenleving
  1. Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum.
  2. Aanpak kleine winkelcentra en winkelstrips tegen verloedering.
  3. Meer veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bushaltes en carpoolplaatsen.
  4. Tegengaan van overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes of voertuigen (anders dan personenauto’s) in woonwijken.
  5. Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt.
  6. Betere verhouding in aanbod van soorten woningen. Meer starterwoningen (koop), koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Mogelijkheden voor Tiny Houses onderzoeken. 
 3. 3
  Gezin en familie
  1. De maatschappelijke stage van leerlingen op een hoger niveau tillen.
  2. Het Koningsplein aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld met ‘bedriegertjes’. 
 4. 4
  Zorg voor elkaar
  1. Het stimuleren en vinden van (nieuwe) vrijwilligers en een ‘passende aanmoediging’ vanuit de gemeente o.a. door uitdagen van pensioengerechtigden.
  2. Onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘psycholance’.
  3. Onderzoek naar dekking, bediening en 24/7 toegankelijkheid van AED-apparatuur.
 5. 5
  Eerlijke economie
  1. Nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk gasvrij en energieneutraal.
  2. Beperking geluidsoverlast door o.a. uitbreiding geluidsschermen langs rijkswegen.
  3. Schoon, heel en veilig openbaar gebied o.a. bij winkels.
  4. Onderzoek naar gratis WIFI in de openbare ruimte.
  5. Voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer dit wel gebeurt dient hergebruik en recycling voorop te staan.
  6. Het beleid voor de inzameling van afval dient gericht te zijn op het zo goed mogelijk faciliteren van de inwoners.
  7. De gemeente moet een  duurzaam en solide financieel beleid voeren. 

Voor een Ridderkerk dat we door willen geven!