• Stabiel en Vertrouwd

Tweets

@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
15 maart 11:53
@CapelseVVD @CDACapelle Cda Ridderkerk is juist een groot voorstander van de Oost variant (Rotterdam)! De leefbaarh… klik hier
@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
14 maart 17:37
RT @cdavandaag: Wil jij dinsdag wakker gebeld worden door een minister? Geef je dan nu op voor het ‘bel me wakker register!’⏰ https://t.c…
@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
14 maart 17:02
RT @WBHoekstra: Hoe zorgen we ervoor dat we in Nederland een samenleving houden waarin de belofte blijft; dat wie zich inspant, daar ook vo…
@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
14 maart 16:59
RT @cdavandaag: Het CDA wil een klimaataanpak die haalbaar en betaalbaar is, voor iedereen. Met de voorstellen van het kabinet 💡verlagen…
@cdaridderkerk
cdaridderkerk:
14 maart 15:45
Flyeren voor CDA verkiezingen 20 maart 2019 #ProvincialeStatenverkiezingen #waterschapsverkiezingen #CDA

Zorgelijke situatie Utrecht, campagne tot nader order stilgelegd

Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht hebben partijen besloten de campagne tot nader order stil te leggen.

Nieuwsbrief

Met dank aan onze redactiecommissie is de nieuwe nieuwsbrief uitgebracht. Hij is weer het lezen waard!

De nieuwsbrief kan u hier terugvinden.

De speerpunten in Ridderkerk

 1. 1
  Waarden en tradities
  1. Behoud van historische panden met zoveel mogelijk rendabel hergebruik.
  2. Samenwerking gemeente met politie, justitie en buurtpreventie voor verbetering van de veiligheid.
 2. 2
  Sterke samenleving
  1. Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum.
  2. Aanpak kleine winkelcentra en winkelstrips tegen verloedering.
  3. Meer veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bushaltes en carpoolplaatsen.
  4. Tegengaan van overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes of voertuigen (anders dan personenauto’s) in woonwijken.
  5. Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt.
  6. Betere verhouding in aanbod van soorten woningen. Meer starterwoningen (koop), koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Mogelijkheden voor Tiny Houses onderzoeken. 
 3. 3
  Gezin en familie
  1. De maatschappelijke stage van leerlingen op een hoger niveau tillen.
  2. Het Koningsplein aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld met ‘bedriegertjes’. 
 4. 4
  Zorg voor elkaar
  1. Het stimuleren en vinden van (nieuwe) vrijwilligers en een ‘passende aanmoediging’ vanuit de gemeente o.a. door uitdagen van pensioengerechtigden.
  2. Onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘psycholance’.
  3. Onderzoek naar dekking, bediening en 24/7 toegankelijkheid van AED-apparatuur.
 5. 5
  Eerlijke economie
  1. Nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk gasvrij en energieneutraal.
  2. Beperking geluidsoverlast door o.a. uitbreiding geluidsschermen langs rijkswegen.
  3. Schoon, heel en veilig openbaar gebied o.a. bij winkels.
  4. Onderzoek naar gratis WIFI in de openbare ruimte.
  5. Voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer dit wel gebeurt dient hergebruik en recycling voorop te staan.
  6. Het beleid voor de inzameling van afval dient gericht te zijn op het zo goed mogelijk faciliteren van de inwoners.
  7. De gemeente moet een  duurzaam en solide financieel beleid voeren. 

Voor een Ridderkerk dat we door willen geven!