Klankbordgroep

Sinds augustus 2006 bestaat er binnen het CDA-Ridderkerk een Klankbordgroep. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 bleek er behoefte aan een groep mensen die vanuit hun eigen achtergrond zich bezig houdt met allerlei zaken die spelen binnen Ridderkerk.

De leden van de Klankbordgroep verzamelen meningen en feiten, discussiëren onderling en binnen hun eigen achterban, en hebben daarover discussies met de leden en het bestuur, maar vooral met de fractieleden in de gemeenteraad. Vanuit deze discussies van de Klankbordgroep worden de fractieleden aangescherpt in het ontwikkelen en verstevigen van hun standpunten.

De Klankbordgroep komt 1 x per 3 maanden bij elkaar om over één of mee onderwerpen te brainstormen. Wilt u reageren of een positieve bijdrage leveren? Neem dan gerust contact op met Henk Hulleman, voorzitter van de Klankbordgroep. U kunt hem bereiken via e-mail h.h.hulleman@gmail.com of telefoon 06 12 74 68 56.

Namens het bestuur spreken wij de hoop én het vertrouwen uit, dat de Klankbordgroep een nuttige rol kan vervullen in het mede formuleren en verduidelijken van de eigen CDA-standpunten, die immers zoveel als mogelijk de weerspiegeling dienen te zijn van u als CDA’er én als Ridderkerker.

Als u mee wilt praten, stuur dan een mailtje (anne.steenbergen@tele2.nl) of bel even naar Anja Steenbergen (06 24 48 22 36). U ontvangt dan tijdig een agenda.