Els Berkhout

Els Berkhout, 55 jaar, woont in Rijsoord, is boekhouder en Ridderkerkse ondernemer.

De afgelopen jaren heb mij ingezet voor maatschappelijke vernieuwing waar de menselijke maat leidend is. Om verruwing in de samenleving tegen te gaan met naastenliefde. Met een luisterend oor, zodat begrip en samenwerking ontstaat.  

De complexe samenleving van nu maakt besturen lastig. Op 21 maart kunt u kiezen uit 11 partijen met kans tot versnippering, Uit ervaring weet ik hoeveel energie nodig is om tot een meerderheidsbesluit te komen. Het CDA als middenpartij zoekt verbinding ten behoeve van Ridderkerk en haar inwoners. Met deze inzet is het mij gelukt om ideeën te verwezenlijken. Voor mensen met een beperking, zodat een inclusieve samenleving dichterbij is en iedereen er toe doet. Voor inwoners die niet zelfredzaam zijn. Als zij op een rechtvaardige wijze worden gesteund, komen zij in hun kracht te staan, worden ze weerbaar met zelfrespect. Voor mantelzorgers, want zij zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Zij verdienen aandacht en verdienen van tijd tot tijd om even op adem te komen. Voor vrijwilligers dat zij veilig en enthousiast hun werk kunnen blijven verrichten. Voor inwoners met diverse achtergronden zodat zij talenten ontwikkelen en zich gezamenlijk inzetten voor Ridderkerk. Maar ook voor de leefbaarheid, denk oa aan het meetpunt lucht en geluid Rijksstraatweg. Met passie heb ik mij 4 jaar ingezet voor medemens en CDA. Ook nu stem ik CDA en hoop op uw stem, voor een Ridderkerk dat we door willen geven