Fractiebezoek aan Scouting Sint Joris

Vrijdag 9 december 2016 werd de CDA fractie hartelijk verwelkomd en bijgepraat door Erwin de Bruin en Peter van Meerendonk leden van het groepsbestuur en stichtingsbestuur scoutinggroep Sint Joris. De scoutinggroep is een zeer actieve vereniging met ongeveer 200 leden en biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 
 
Bij beginnende leden vanaf 5 jaar ligt de nadruk op het spelen in de natuur, spelenderwijs leren ze samen te werken onder leiding van deskundige vrijwilligers. De oudere leden doen iedere week de meest uiteenlopende activiteiten zoals spel, sporten, speurtochten, bruggen bouwen van touw en hout, internetten, kamperen, kampvuur, dropping. Ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging biedt de scouting een veilige en leerzame spelomgeving. 
 
Dit alles is enkel mogelijk met de inzet van de vele vrijwilligers. Deze 35 enthousiaste vrijwilligers worden intern begeleid, maar ook door Scouting Nederland, zodat zij zich optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen. 
 
De CDA fractie werd rondgeleid door het mooie en functionele scoutinggebouw. De bestuursleden vertelden vol trots over het ontstaan, het vinden van fondsen/sponsoren om dit financieel mogelijk te maken, de gebruikte technieken om een zo duurzaam en energiezuinig gebouw te ontwikkelen, de bouw en de inzet en afbouwen van en door vele vrijwilligers,  maar ook de inzet en het meedenken  van de gemeente Ridderkerk. Ook al heeft dit proces jaren geduurd, dit is een schoolvoorbeeld van samenwerken met uiteindelijk een prachtig resultaat.
 
Tijdens de bouw van het scoutinggebouw kwamen de 2 Ridderkerkse scoutingverenigingen onder één dak. De afgelopen tijd heeft vereniging Florence Nightingale na 45 jaar moeten besluiten om te stoppen met de vereniging en zijn de scoutingactiviteiten onder Sint Joris voort te zetten. Scouting Sint Joris staat er financieel gezond voor, dit biedt voor hen kansen voor de toekomst. De contributie is zo laag mogelijk (€10,-- per maand), zodat ook kinderen uit een gezin met een klein budget de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten.

Aan het einde van ons bezoek spraken de bestuursleden de volgende wensen uit. Ten eerste hopen ze in de toekomst zonnepanelen aan te schaffen, zodat het scoutinggebouw nul op de meter is en er geen energiekosten meer zijn. Ondanks de actieve deelname aan de wedstrijd Zonnestrijd is dit helaas nog niet gelukt. De CDA fractie informeerde de bestuursleden over de duurzaamheidslening, misschien biedt die kansen voor de toekomst. Ten tweede is ook bij deze vereniging vraag naar enthousiaste vrijwilligers. Heb je interesse gekregen en wil je je aansluiten als vrijwilliger bij deze actieve scoutinggroep, neem dan contact op via info@sint-joris.nl 
 
Namens fractieleden Leen, Dick en fractieondersteuner Victor kan ik zeggen dat het een zeer interessant, leuk en leerzaam bezoek is geweest. Goed om te zien dat Ridderkerk zo'n mooie actieve scoutinggroep rijk is! 

Els Berkhout