CDA Ridderkerk gaat voor een sterke samenleving

De voorzitter van het bestuur van het CDA Kees Stolk heeft in de huiskamer van het gemeentehuis het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aan de lijsttrekker Ton Overheid overhandigd. Daarin staan de keuzes voor de Ridderkerkse samenleving die het CDA door wil geven, vertaald in een sterke samenleving met zorg voor elkaar, maar ook een eerlijke economie. Dat betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn of haar talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar waar ook rekening houden wordt met de leefbaarheid en leefomgeving.

Het CDA wil zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid bevorderen. Het CDA zet zich in voor een centrumgebied met een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren. Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum. Het CDA zet zich ook in voor het beperken van geluidsoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit. En bij een eerlijke economie hoort namelijk ook duurzaamheid. Ook kiest het CDA voor gelijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn. De gemeente kan en moet dit niet allemaal van bovenaf regelen maar helpt om initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken.

 Het CDA Ridderkerk wil werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, zowel de huidige generatie als de komende generaties. Ridderkerk moet zeker zelfstandig blijven en dicht bij de burger staan. Samenwerking met andere gemeenten alleen als dat goedkoper is en/of betere kwaliteit van dienstverlening oplevert. Zij willen zeker geen winkelopenstelling op zondag. Behoud van historische panden met zoveel mogelijk rendabel hergebruik. Aanpak kleine winkelcentra en winkelstrips tegen verloedering. Meer veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bushaltes en carpoolplaatsen. Nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk gasvrij en energieneutraal. Schoon, heel en veilig openbaar gebied o.a. bij winkels. Als het kan, gratis WIFI in de openbare ruimte.

Verder moet voorkomen worden dat  afval ontstaat. Wanneer dit wel gebeurt dient hergebruik en recycling voorop te staan. Gezinnen en families vormen de basis van de samenleving. Goed onderwijs is daarvan een onderdeel. Verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben voor gezin en familie ook een belangrijke functie. De toegang tot zorg moet door de gemeente goed georganiseerd worden.

Kortom een Ridderkerk dat we willen doorgeven.

 

U kunt hier het verkiezingsprogramma downloaden.