Peter Meij

Mijn naam is Peter Meij (65 jaar), woon al bijna 40 jaar in de wijk Drievliet, ben getrouwd met  Cobie en vader van drie volwassen dochters en een zoon. Ik ben mijn hele leven werkzaam geweest in het onderwijs, eerst als docent, later als directeur en rector.

Speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Belang van oudere Ridderkers

Oudere Ridderkerkers moeten zo lang mogelijk goed en prettig in Ridderkerk kunnen wonen. Dan kan door bijvoorbeeld levensfasebestendige of aangepaste woningen. De ouderen hebben Ridderkerk veel te bieden, dus moeten wij ook beter gebruik maken van de kennis en mening die zij hebben op voor ons belangrijke dossiers.

Veiligheid

Het CDA ziet dat de veiligheid van de Ridderkerkse samenleving samenhangt met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Snel ingrijpen bij criminaliteit en overlast is nodig om escalatie te voorkomen.

Jeugdzorg

Bij het inrichten van de zorg moet er vooral aandacht zijn op de ‘voorkant’. De aandacht richt zich op preventie, maar er zal een groep blijven die een zwaardere vorm van zorg nodig heeft.

Trots

Ik ben trots op het dorpse karakter van Ridderkerk en wil dat graag behouden en verder versterken.

Waarom CDA?

Het CDA is geen ‘one-issuepartij’ maar een partij die ‘problemen’ vanuit meerdere hoeken bekijkt. Geen oplossingen die onhaalbaar zijn. Het CDA gaat in overleg om samen tot oplossingen te komen voor de lange termijn.